Privacy Policy

Om een veilige online omgeving en gegevensbescherming te garanderen, houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. In deze privacyverklaring geven we inzicht in de manier waarop we gegevens verzamelen, in onze beveiligingsmaatregelen, bewaartermijnen en hoe we met contactgegevens omgaan.


 

ARTIKEL 1 – VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE 

1.1  Email gegevens, en naam.
E-mail gegevens en jouw naam zijn nodig voor duidelijke communicatie en om e-mails te personaliseren. E-mails kunnen alleen worden verstuurd als je in het bezit bent van een persoonlijk email adres. Als je een email wilt versturen op onze website, verzamelen we, als onderdeel van correspondentie, de volgende persoonlijke informatie:

• Voor- en achternaam
• E-mailadres

Het doel van gegevensverzameling
We verzamelen en bewaren email-gerelateerde gegevens voor de volgende doeleinden: 
a. Het nakomen van onze verplichtingen bij overeenkomsten tussen jou en ons en om je te voorzien van de gevraagde informatie, producten en diensten;
b. Het opzetten en beheren van je correspondentie en om je te contacteren over jouw diensten.

1.2  Nieuwsbrieven
Met je uitdrukkelijke toestemming, kunnen we je nieuwsbrieven sturen over onze website, nieuwe producten en andere belangrijke updates. We versturen ze alleen als je daar expliciet toestemming voor geeft. De volgende informatie wordt verzameld in het kader van de nieuwsbrief: 

• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• IP-adres

Het doel van gegevensverzameling 
De verzamelde gegevens worden gebruikt om: 
a. Onze e-mails te personaliseren, denk aan je voornaam;
Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken via de link in de nieuwsbrief of middels ons contactformulier.
b. Het opzetten en beheren van je correspondentie en om je te contacteren over jouw diensten.
c. We ontvangen automatisch het IP-adres (internet protocol) van je computer als je je aanmeld voor onze nieuwsbrief. Hiermee kunnen we je nieuwsbrief ervaring optimaliseren en tegelijkertijd onze online omgeving beschermen.

1.3  Klantenservice
Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, hebben de medewerkers van onze klantenservice toegang tot email-gerelateerde informatie. Hierdoor kunnen we onze klantenservice beter en gebruiksvriendelijker maken. We gebruiken je gegevens alleen om te reageren op je bericht.

 


 

ARTIKEL 2 – TOESTEMMING

Als je ons voorziet van je persoonlijke informatie om een contact formulier te versturen, gaan we ervan uit dat je toestemming geeft voor het verzamelen van deze informatie voor uitsluitend die specifieke reden.

Als we om je persoonlijke informatie vragen om een secundaire reden, zoals voor marketingdoeleinden, vragen we ofwel direct om je uitdrukkelijke toestemming of geven we je de optie om nee te zeggen.

2.1  Het intrekken van toestemming
Verander je na het geven van toestemming van gedachten? Dan kun je deze te allen tijde intrekken voor het contacteren, het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van je informatie. Neem hiervoor contact met ons via ons contactformulier.

 


 

ARTIKEL 3 – OPENBAARMAKING

We mogen je persoonlijke informatie vrijgeven als de wet ons verplicht dit te doen.

 


 

ARTIKEL 4 – HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

Bij Intermedia is data-minimalisme van groot belang. Daarom bewaren we je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden in deze Privacyverklaring. Voor verschillende soorten data zijn diverse bewaartermijnen van toepassing. We bewaren persoonlijke gegevens in ieder geval nooit langer dan 10 jaar.

4.1  E-mail gerelateerde gegevens en correspondentie
E-mail gerelateerde gegevens en bijbehorende correspondentie blijven relevant zolang de klant geinteresseerd is in onze diensten. Daarom blijft de correspondentie gedocumenteerd zolang de klant het account het toelaat. Als onze klanten een email adres en bijbehorende correspondentie willen verwijderen, worden de gerelateerde gegevens binnen afzienbare tijd verwijderd. Verzoeken inzake inspectie of correctie van opgeslagen persoonlijke data of het verwijderen van een account kunnen worden verzonden naar ons contactformulier.

4.2  Nieuwsbrieven
De toestemming voor nieuwsbrieven en bijbehorende gegevens blijft van kracht zolang onze klanten geregistreerd zijn voor de nieuwsbrief. Periodiek (maandelijks) voeren we echter een relevantiecontrole uit. Geregistreerde klanten (en hun persoonlijke informatie) worden daarbij verwijderd als ze niet reageren op ons verzoek. Daarnaast is onze nieuwsbrief voorzien van een opt-out functie. Klanten kunnen hun toestemming intrekken door deze te gebruiken. 

 


 

ARTIKEL 5 – COOKIES 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die je computer informeren over eerdere bezoeken van onze website. Deze worden bewaard op je harde schijf, niet op onze website. Als je onze website gebruikt, laat je computer in feite ons de cookies zien. Zo weet onze site of je haar eerder gebruikt hebt. Hierdoor kan onze website sneller functioneren, maar ook zaken onthouden van eerdere bezoeken (zoals je url’s van eerdere bezoeken), om je huidige bezoek te vergemakkelijken. Bij Intermedia gebruiken we twee types cookies: functionele en analytische cookies. 

5.1  Functionele cookies 
Functionele cookies worden gebruikt om je online ervaring te verbeteren. Ze houden onder meer bij welke url’s eerder op onze website bezocht zijn. Het gebruik van deze cookies vereist geen voorafgaande toestemming.

5.2  Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt voor marktonderzoek en analyses. Gegevens die hiermee worden verzameld, worden geanonimiseerd en zijn dus nietszeggend voor anderen. Het gebruik van deze cookies vereist geen voorafgaande toestemming.

 


 

ARTIKEL 6 – SERVICES VAN DERDEN

Sommige services van derden zijn nodig voor de verlening van onze diensten. Over het algemeen verzamelen, gebruiken en verstrekken deze derden je informatie alleen in de mate die vereist is om hun diensten te kunnen verlenen aan ons. Bepaalde externe dienstverleners, zoals mailing services en betaalproviders, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor je aankoop gerelateerde transacties en mailing services. Voor deze providers raden we je aan hun privacybeleid te lezen. Zo heb je meer inzicht in hoe zij met je persoonlijke informatie omgaan.

Er zijn bepaalde providers die zich bevinden in een ander rechtsgebied dan jij of wij, of ze beschikken er over faciliteiten. Als je ervoor kiest gebruik te maken van een nieuwsbrief of transactie waarbij de diensten van een derde partij betrokken zijn, kan jouw informatie dus onderhevig zijn aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteit zich bevindt. Zodra je onze website verlaat of wordt doorverwezen naar de site of applicatie van een derde partij, ben je niet langer onderhevig aan het privacybeleid van onze website.

Web analyse (met de anonimiseringsfunctie)
Op deze website hebben we een onderdeel van een web analyse service (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Webanalyse kan worden gedefinieerd als het verzamelen en analyseren van gegevens met betrekking tot het gedrag van bezoekers op websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere data over de website waar de bezoeker vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en hoelang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een site te optimaliseren.

Mailing service provider
Bij Intermedia maken we gebruik van een externe mail service provider om de nieuwsbrief te versturen. De provider heeft toegang tot beperkte accountinformatie, gerelateerd aan opt-in toestemming (bijvoorbeeld: E-mailadres, IP-adres en naam).

 


 

ARTIKEL 7 – BEVEILIGING

Om je persoonlijke informatie te beschermen, nemen we de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste werkwijzen in de branche. Hiermee zorgen we ervoor dat de gegevens niet ten onrechte verloren gaan of misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd worden.

Als je ons voorziet van je email informatie, wordt deze versleuteld middels secure sockets layer technologie (SSL). Hoewel geen enkele overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, voldoen we aan alle PCI DSS eisen en implementeren we aanvullende, algemeen aanvaarde industriestandaarden. Daarnaast zijn onze databases uitzonderlijk goed beschermd tegen ongeautoriseerde personen. Toegang tot de database is bijvoorbeeld alleen mogelijk en toegestaan met goedgekeurde IP-adressen (bijvoorbeeld met die van het hoofdkantoor van Intermedia). Andere pogingen en adressen worden te allen tijde geweigerd.

Bovendien worden gegevens zo veel mogelijk geanonimiseerd. Ze kunnen dus niet rechtstreeks aan een specifieke klant worden gekoppeld. De gegevens kunnen we echter wel gebruiken voor marktonderzoek en -analyses. Verder worden relevante derde partijen (bijvoorbeeld de mailing service) voorafgaand aan onze samenwerking gescreend. Ook voldoen ze aan de GDPR en zijn ze gebonden aan een verwerkingsovereenkomst. Binnen Intermedia hebben medewerkers specifieke toegangsrechten. Hiermee hebben ze alleen toegang tot de informatie die nodig is om een taak uit te voeren.

Digitale beveiligingsmaatregelen zijn aan verandering onderhevig en moeten voldoen aan hoge eisen om de veiligheid van online klanten te waarborgen.  Periodieke controle en verbetering van beveiligingsmaatregelen (indien nodig) maakt deel uit van die functie.

 


 

ARTIKEL 8 – WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID 

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus raadpleeg het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen zijn onmiddellijk na plaatsing op de site van kracht. Als we aanpassingen doen aan dit beleid, stellen we je hier op de hoogte van de beleidswijzigingen. Zo weet je altijd welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, we het gebruiken en/of openbaar maken.

 


 

ARTIKEL 9 – CONTACTGEGEVENS

Je kunt op de volgende manier contact met ons opnemen:
• Door een e-mail te sturen naar ons contactformulier.